Pureza Expertisecentrum


Puur en eervol

Pureza is opgericht door Susan Kessels. Susan werkt sinds 1999 in diverse instellingen voor GGZ, Jeugdbescherming en (gezins)voogdij.

Sinds 2011 is met name de interesse in andere culturen en het werken rondom het thema Eer gerelateerd geweld daaraan toegevoegd.

In 2016 startte Pureza als trainingsbureau met aandachtsgebieden Culturele diversiteit, Geloof en Eer gerelateerd geweld. In juni 2019 werd Pureza omgedoopt tot een expertisecentrum voor vluchtelingen en statushouders tot 25 jaar.

Het expertise centrum biedt ambulante begeleidingen aan de doelgroep en daarnaast begeleiding aan gezinnen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen. Het expertise centrum biedt daarnaast trainingen en coaching aan professionals die werkzaam zijn met vluchtelingen en statushouders. Tevens wordt er een participatietraining aangeboden aan de jong volwassen statushouders die zelfstandig hun weg moeten vinden in de gemeente.

Visie
Pureza (betekent Puur, eervol) staat voor Expertise op het gebied van jongeren, diversiteit
van culturen op inhoud, verbinden, echt contact leggen (ook met moeilijk toegankelijke
mensen) en maakt gebruik van het grote netwerk binnen de sociale kaart van Limburg. Deze
expertise zet Pureza in bij ambulante zorgverlening en bij ondersteuning van ketenpartners,
middels trainingen, coaching en advies.

Missie
Het duurzaam verbinden van culturen rond asielzoekers en statushouders tot 25 jaar, zodat
zij met zelfvertrouwen hun eigen doelen kunnen formuleren en leven volgens hun eigen
plan.

Contactgegevens

E-mail: skessels@pureza-expertisecentrum.nl

Tel: +31 (0) 6 57126008