Sociaal Raadsvrouw Engelhart richt zich  op sociaal-juridische individuele begeleiding en ondersteuning en biedt hulp op maat op het gebied van wetten, regelingen en voorzieningen.
 

 

'

 

Sociaal Raadsvrouw Engelhart houdt zich specifiek bezig met het bieden van materiele nazorg aan jongeren waarvan het hulpverleningstraject beëindigd is of binnenkort eindigt. Er wordt gekeken naar materiële en immateriële vragen, tekorten en problemen van jongeren. Dit gebeurt oa op het gebied van  wonen, sociale zekerheid, arbeid, financiën, schuldhulp, huisvesting, onderwijs, vreemdelingenrecht, personen –en familierecht.

Daarnaast is de unieke combinatie van juridische / materiële nazorg  en de emotionele gedragsmatige component  hierin een vernieuwende  en innovatieve  aanpak. Hulp moet immers  niet enkel  over gedragsproblemen of stoornissen gaan.

Het moet ook meer gericht zijn op meedoen in de maatschappij. 

Doelen en visie

•Een verantwoorde terugkeer van de jongere in de samenleving

•Minder kans op recidive

•Minder kans op terugkeer in de volwassenzorg

•Betere voorbereiding op zelfstandigheid en volwassenheid

•Bevorderen van de zelfredzaamheid van de jongere

•Het dienen van een gezamenlijk maatschappelijk belang

 

"